13.11.1927.a. avati Kalitsa raamatukogu. Raamatukogu omanikuks oli tol ajal Kalitsa Noorte Ühing. Raamatukogu oli avatud igal pühapäeval 10.00 - 12.00 ning asus Kalitsa rahvamajas. Raamatud saadi Tallinnast, algul oli neid 200.
    
1959 kolis raamatukogu Kalitsast Vao mõisahoonesse ja sai nimetuse Vao raamatukogu.
     
1999.a. mais sai raamatukogu esimene arvuti
      
2002.a. augustist on raamatukogus interneti püsiühendus

2005.a. märtsis leidis raamatukogu uue kodu korterelamusse aadressil Vao 3-3
     
2005.a. septembrist on kogu raamatufond arvutis ja toimub elektrooniline laenutamine
     
2008.a. on Vao piirkonna 7 külas 423 elanikku, neist Vaol 270