Sündmused aastal 2007:

  • Novembris tähistas Vao raamatukogu 80 aastapäeva parimate lugejate, kolleegide ja vallavalitsuse töötajatega
Sündmused aastal 2008:

  • Veebruaris kohtusid lugejad kõiketeadja Jüri Hennoga
  • Märtsis kirjutati Vao raamatukogu tegemistest "Järva Teatajas" -
     http://www.jt.ee/070308/esileht/20008295.php/